Techcombank Corporate Portrait

Một buổi chụp hình chân dung những nhân viên cao cấp của ngân hàng Techcombank do đội ngũ Nino thực hiện.