Shu Uemura Make Up Artist Portrait

Theo chân các bạn Make-up Artist của Shu Uemura trong một buổi training, Nghĩa Ngô chỉ có 1 giờ 45 phút để vừa chụp vừa chỉnh và trình diễn lên màn hình lớn để các bạn tổng kết buổi học qua những kiến thức được thể hiện trong những bức chân dung vừa chụp