Preschool Graduation Portrait

Một số hình ảnh chân dung lễ tốt nghiệp trường mầm non nghệ thuật mà Nino được dịp cộng tác.