Portrait of Wunderman Thompson VN

Profile những thành viên trong công ty sẽ không chỉ dừng lại ở những tấm hình đơn điệu như xưa nay vẫn vậy, Nghia Ngo muốn họ được thể hiện tự nhiên nhất cá tính của bản thân khi đứng cùng nhau, đó cũng chính là ý tưởng làm nên bộ hình profile của hơn 100 thành viên công ty Wunder Thompson. Qua bộ ảnh này có thể cảm nhận được sự chuyên nghiệp, nghiêm túc, vui vẻ hay nhẹ nhàng của mỗi người