Nhà Máy THIÊN LONG GROUP

Shoot chụp nhà máy chính, các máy móc thiết bị hiện đại của nhà máy sản xuất bút bi hàng đầu Việt Nam – Thiên Long Group.

Client: Thiên Long Group

Photography: Nghia Ngo

Support: Dương nguyễn, Đạt Trần