LA MAISON COINTREAU VIETNAM 2017

Trong 3 ngày, Nino cùng 11 thí sinh của cuộc thi La Maison Cointreau đã cùng nhau đi khắp Sài Gòn. Họ khám phá những nguyên liệu để pha chế, họ tìm hiểu về văn hoá uống cà phê của người Việt để biết đó là một trải nghiệm thú vị.
Lần đáng nhớ nhất là khi cả 11 thí sinh cùng vào chợ Bến thành để tìm nguyên liệu cho cuộc thi, vừa đến chợ là mỗi người rẽ mỗi hướng, và thử thách dành cho Nino là cần chụp đủ 11 gương mặt của các thí sinh.

#LamaisonCointreau2017