HOANG SON FOOD FACTORY

Shoot chụp nhà máy hạt điều Hoàng Sơn – Ghi lại cảnh các công nhân chọn lọc, phơi điều, rang điều bằng tay cũng như quy trình chọn lọc thành phẩm, đóng hộp và vận chuyển đi đến các đại lý

Photography: Nghia Ngo

Support: Đạt Trần, Danh Sang

Location: Hoang Son Food 1 Factory – Bu Dang District, Binh Phuoc Province