The Wedding Day – Hoàng Quân & Thuỳ Liên

19-12-2015