Giffard’s Art Book Campaign

3 ngày 15 quán, 15 bartendar – Mỗi chỗ chỉ có chừng 1h – 1h30 để vừa di chuyển, vừa cảm nhận và khắc hoạ chân dung mỗi bartender, với công việc hàng ngày, thức uống mà các bạn làm ra, và những hình xăm là dấu ấn của mỗi người.