BỆNH VIỆN GIA AN PROFILE

Khi nhận chụp Corporate Profile cho công ty như Maison Fashion Group, ACFC Group, Restaff – House Of Norway,… Mỗi công ty là một không gian, môi trường làm việc khác nhau và yêu cầu hình ảnh cũng khác nhau.

Nên mỗi lần nhận chụp Corporate Profile cho một công ty, tổ chức lại như học thêm nhiều từ chính thể loại chụp Corporate Profile. Đối với chụp bệnh viện, khó nhất có thể là việc lên lịch chụp. Vì mỗi người, mỗi phòng, mỗi khoa lịch làm việc lịch họp đều khác nhau, để chụp được những shoot hình Nghia Ngo Photography đã phải cùng ăn cùng ở tại bệnh viện gần 2 tuần.

Các bạn trong team cứ đùa là khi ấy được sống như một bác sĩ, y tá nên cũng thoả ước muốn bố mẹ 2 tuần 🙂 May mắn là bạn phụ trách giữa team và bệnh viện (cũng là client dễ thương nhất từng làm việc chung) khá tích cực đi gắn kết mọi người để có thể hoàn thành các buổi chụp ổn thoả. Và đây là một vài hình ảnh từ buổi chụp hình bệnh viện #HospitalProfile #CorporateProfile #CompanyProfile by #NghiaNgoPhotography