Backstage “CTP NO.2 by Chung Thanh Phong”

CTP NO.2 @ Fashion Voyage #5
Hậu trường các alien của CTP No.02 kỳ này hơi bị umamị
NghiaNgo Photography
Full album:https://www.facebook.com/media/set/?vanity=nghiango88&set=a.10159600720917909