ANESSA “RECIPE TO GLOW”

Brand: Anessa Vietnam
“RECIPE TO GLOW” Campaign & KV
Starring: Nguyễn Đặng Khánh Linh
Photo & retouch by Nghia Ngo
Styling: Nhã Trúc & iDO Styling Agency
Makeup & Hair : Vũ Ngọc Long
Lighting: Duong Nguyen