DZŨNG YOKO ARTBOOK “LOVE”

Phủ đầy không gian buổi ra mắt sách #dzungyokoartbook 3 là những hình ảnh nghệ thuật ấn tượng nằm trong quyển sách mang tên gọi “LOVE”